Skip to content

Recent Media Coverage

“Swedes are very trusting but I think that is changing. For example the recent Cambridge Analytica scandal  has made people more aware of how their data are being used.”

“Just nu sker bara matchningen mellan entreprenör och finansiär online, resten av finansieringen går fortfarande genom det traditionella systemet. Men med kryptovalutor skulle processen kunna bli automatiserad hela vägen igenom och vi får en mer global marknad för finansiering. Det finns mycket stora vinster att hämta där, och stora utmaningar för regelverket.”

“There’s a very high level of knowledge about [Bitcoin] here, and a high-level of digital competence in the Fintech space … We may not be the size of Hong Kong or London, but it’s hard to find that level of digital competence in other financial centres.”

“Det finns alltid de som väljer att vara med, och de kanske ofta är mer medvetna förare. Men de som väljer bort är kanske de som egentligen borde vara med, som inte kör så bra. IoT-lösningar fixar inte det problemet.”

“Skillnaden handlar om transparens, att användaren förstår vilka data som samlas in och hur den används. Viss information är vi vana att uppge, som namn och adress. Men företagen samlar också in data som vi inte har kontroll över och som är dold för oss. Vi lämnar den kanske frivilligt, men vet inte vad som utläses av den.”